Home » Szállások » Szállások, menedékek, építmények az emberiség történetében

Gondolkodtatok már azon, hogy az emberiség történelmében a menedékek, szállások kialakítása, különböző építmények készítése hogy zajlott le? Evolúciónk több százezer éve milyen mélyen él még a genetikánkban?

Egy komplex és folyamatosan fejlődő folyamatot képzeljetek el, melyet számos tényező befolyásolt. Például a klíma, a technológia, a kultúra, vallás és a rendelkezésre álló források.

Mennyire elgondolkodtató az is, hogy mi felnőttek gyerekként, és a mai gyerekek nagy része is milyen örömmel tud lenni, mikor táborozásra, szallonasütésre készül a család. Valyon miért? Talán az ősi tiszta ösztönök még nincsenek teljesen felülírva? Szerintem igen!

Szállások egyik változata, vadkempingezés valahol útközben egy többnapos túra során

Kezdetek, a legegyszerűbb szállások

A korai emberek barlangokban, sziklák alatt és fákon éltek, természetes menedéket keresve az elemek ellen. Később elkezdtek egyszerűbb menedékeket építeni faágakból, levelekből és bőrből, hogy védelmet nyújtsanak az időjárás és a ragadozók ellen. Idővonalon nézve ez több 100.000 éven át tartó folyamat volt. Ahogy őseink vadkempingeztek, építettek menedéket.

A mezőgazdaság megjelenésével az építmények gyors fejlődésnek indultak

A mezőgazdaság megjelenése az emberiség történelmében nem egyetlen, pontosan meghatározható eseményhez köthető. A folyamat fokozatosan, évezredek során ment végbe, különböző régiókban eltérő ütemben. A legújabb kutatások alapján úgy gondolják, hogy a mezőgazdaság kezdetei körülbelül 12 000 évvel ezelőttre tehetők vissza.

Ekkoriban kezdtek el vadon élő növényeket szelektálni és termeszteni, valamint vadon élő állatokat háziasítani.

A mezőgazdaság megjelenésével az emberek állandóbb településeket alakítottak ki, és tartósabb szállásokat építettek. Ezek a korai települések gyakran sátrak, kunyhók és földházak formájában képzelhetők el. Picit érdekes, hogy 12 000 évvel ezelőtt olyan monumentális építményeket is állítottak őseink, mint a Göbekli Tepe régészeti lelőhelyen található, feltételezhetően vallási szent hely. A mai Törökország délkeleti részén található.

Göbekli Tepe ásatás
Forrás: Készítette: Teomancimit - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17377542
Gobekli Tepe Urfa

A Kép forrása: Készítette: Teomancimit – A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17377542

Az ókori civilizációk épületei, az emberek szállásai

Fejlettebb építési technikákat és anyagokat alkalmaztak a bonyolultabb és tartósabb szállások építéséhez.
A görögök és rómaiak kőből, téglából és betonból építettek házakat, templomokat és más épületeket. Az emberek nagy része továbbra is egyszerű házakban élt.

Ezek fából, vályogból, kőből vagy sárfalazatból épültek. A tető szalmából, nádból vagy cserépből készült. A padló földből, döngölt agyagból volt. A bútorok is egyszerűek voltak, fából vagy fonott anyagokból készültek.

A városokban az emberek zsúfolt körülmények között éltek. A házak szorosan egymáshoz épültek, az utcák keskenyek és piszkosak voltak.

A régészeti leletek arra utalnak, hogy már az ókori civilizációkban is léteztek olyan helyek, ahol a vándorok és utazók szállást és ellátást kaphattak. Ezek a korai fogadók egyszerű épületek voltak, amelyeket utazóknak, kereskedőknek és más vándoroknak építettek.

Gyakran a városok kapujában vagy a forgalmas utak mentén helyezkedtek el. A vendégek ételt, italt és szállást kaphattak, istállókat is biztosítottak az állataik számára. A nincstelen vándorok az istállóban húzhatták meg magukat.

A fogadók fontos szerepet játszottak a kereskedelem és a kommunikáció fejlődésében. Lehetővé tették az emberek számára, hogy biztonságosan utazzanak hosszú távokat, és hozzájárultak a különböző kultúrák találkozásának.

A középkor épületei, a szállások

A középkorban a várak és kastélyok építése vált fontossá a védelem és a hatalom szimbólumaként.
A városokban a házak fából, vályogból, kövekből épültek, szorosan összetömörülve a keskeny utcák mentén.

A falvak általában kicsik voltak, lakosságuk 50 és 500 fő között mozgott. A házak itt is vályogból, fából, kőből vagy sövényből épültek, szalma, nád vagy zsindely fedte őket. A padló továbbra is földből vagy döngölt agyagból volt. A bútorok is egyszerűek voltak.

A falu középpontjában általában egy templom állt, a falu vallási és társadalmi életének központja. A templom mellett gyakran volt egy temető is. A falu többi részén a házak, műhelyek, istállók és egyéb épületek helyezkedtek el.

Az idők során a fogadók egyre kifinomultabbá váltak. A középkorban már nemcsak szállást és ellátást nyújtottak, hanem szórakoztatást is, zenét, táncot, játékokat. A fogadók fontos társadalmi központok lettek, ahol az emberek összegyűltek, híreket cseréltek és üzleteltek is egymással.

A modern kor épületei

Az ipari forradalom új anyagok és építési technikák kifejlesztését hozta magával, ami a szállások építésének módjának forradalmasításához vezetett. A tégla, a beton, az acél használata lehetővé tette a felhőkarcolók és más nagy épületek építését.

Napjainkban is fejlődik az építési technológia. Igyekeznek fokozni a hatékonyságot, a fenntarthatóságot, a kényelem biztosítása már minden elképzelést kezd felülmúlni.
A zöld építészet és a fenntartható építészet elvei egyre fontosabbakká válnak, ahogy az emberek egyre jobban tudatában vannak a környezetvédelem fontosságának.

A menedékek, szállások felfedezése, kialakítása és készítése az emberi történelem egyik legfontosabb aspektusa. Ez a folyamat tükrözi az emberek találékonyságát, alkalmazkodóképességét és vágyát arra, hogy védelmet és kényelmet teremtsenek maguknak és családjuknak.

Idővonalon a menedékek, szállások fejlődése

100 000 évvel ezelőtt: Az emberek barlangokban, sziklák alatt és fákon élnek, természetes menedéket keresve az elemek ellen.

30 000 évvel ezelőtt: Egyszerűbb menedékeket építenek faágakból, levelekből és bőrből.

10 000 éve: Állandóbb településeket alakítanak ki, és tartósabb szállásokat építenek.

8000 évvel ezelőtt: A mezőgazdaság megjelenése állandó településekhez és tartósa szállásokhoz vezet.

3000 éve: Fejlettebb építési technikák és anyagok használata.

2000 évvel ezelőtt: Kőből, téglából és betonból épült házak, templomok és más épületek (görögök, rómaiak).

500-1500 éve: Várak és kastélyok építése a védelem és hatalom szimbólumaként.

  1. század: Ipari forradalom, új anyagok és építési technikák.
  2. század: Tégla, beton, acél használata, felhőkarcolók és más nagy épületek.

Folyamatos fejlődés, új anyagok és technológiák alkalmazása. Zöldépítészet és fenntartható építészet elveinek fontossága.

Fontos megjegyzés:

Ez az idővonal csak a főbb trendeket mutatja be, és nem teljes. A különböző régiókban és kultúrákban a fejlődés üteme és módja eltérő volt. Számos más tényező is befolyásolta a szállások fejlődését, például a gazdasági feltételek, a politikai stabilitás és a kulturális értékek.

Napjaink vándorai egyszerű menedékekkel és életformával

Még most is léteznek vándorló közösségek szerte a világon. Ezeknek a csoportoknak a kultúrája és életmódja sokféle lehet, de a vándorlás okai gyakran hasonlóak. Szállásuk, menedékük a lehető legegyszerűbb.

Környezeti tényezők:

Élelemforrások keresése: Számos vándorló közösség nomád pásztor, akik követve a legelőket és a vízforrásokat keresik a jószáguk számára. Ez a vándorlási mód gyakori a száraz vagy félsivatagos területeken, ahol a vízellátás és a növényzet szórványos. Szállásuk egyszerű sátor, esetleg kunyhó.

Természeti katasztrófák: Aszály, árvíz, vulkánkitörés és más természeti katasztrófák arra kényszeríthetik a közösségeket, hogy elhagyják otthonaikat, és új területeket keressenek a megélhetéshez. Szállásuk sok esetben sátortábor. A katasztrófa miatt sok a testileg, lelkileg sérült ember.

Évszakok: Bizonyos vándorló közösségek az évszakok váltásához igazodva vándorolnak, hogy kihasználják a különböző régiókban elérhető élelmiszerforrásokat és a kedvezőbb éghajlatot. Erős, tartós sátrakat, jurtákat állítanak fel, több hétig, hónapig tartózkodnak egy helyen.

Kulturális tényezők:

Hagyományok és szokások: A vándorlás sok közösségben mélyen gyökerező hagyomány, amelyet nemzedékről nemzedékre adnak tovább. Ezekben a közösségekben a vándorlás fontos szerepet játszik a kulturális identitás megőrzésében és a közösségi összetartozás erősítésében.

Vallási meggyőződések: Bizonyos vándorló közösségek számára a vándorlás vallási kötelesség. A szent helyek meglátogatását előírja a vallásuk. Sokan indulnak útnak más meggyőződésből is, a hitet, saját magukat keresve.

Konfliktusok és üldöztetés: A háborúk, a politikai instabilitás és az etnikai vagy vallási üldöztetés arra kényszerítheti a közösségeket, hogy elhagyják otthonaikat, és menedéket keressenek máshol.

Fontos megjegyezni, hogy a vándorlás nem mindig választás. Sokan kényszerülnek vándorolni a fent említett okok miatt. Azonban a vándorló közösségek ellenállóképességről és rugalmasságról is tanúskodnak, képesek alkalmazkodni a nehéz körülményekhez és megőrizni egyedi kultúrájukat.

Rengeteg emberről van szó és a túlélésük egyik napról a másikra történik. Szállásuk, menedékük nagyon sokszor alig különbözik attól, ahogy több ezer évvel ezelőtt éltek őseink.

A föld lakosságának mekkora részét érinti, hogy vándorolniuk kell, nincs rendes szállásuk?

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) adatai szerint 2022-ben a világon 89,3 millió kényszerűen kitelepült ember élt, ami a Föld lakosságának körülbelül 1%-át teszi ki. Ebbe a csoportba tartoznak a menekültek, a menedékkérők, a belsőleg kitelepültek és az állampolgárság nélküliek.

Ez csak a kényszerűen kitelepültek száma, és nem számol azokkal, akik önként vándorolnak. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) becslése szerint 2020-ban 272 millió migráns élt a világban, ami a Föld lakosságának körülbelül 3,5%-át teszi ki.

A vándorlás tehát jelentős mértékben érinti a világot, és hatással van egyénekre, családokra, közösségekre és országokra egyaránt. A vándorlás okai összetettek és sokrétűek, és a vándorlóknak számos kihívással kell szembenézniük, miközben új otthonra és megélhetésre törekednek.

A mai kor szállásai utazóknak, túrázóknak, bringásoknak

Napjainkban a szálláslehetőségek széles skálájából tudunk választani a költségvetéstől és az igényektől függően.

Szállodák: A leggyakoribb típusú szálláslehetőség. Szobák és lakosztályok széles skáláját kínálják különféle szolgáltatásokkal.

Motelek: Általában olcsóbbak, mint a szállodák , és kevesebb szolgáltatást kínálnak. Gyakran a főutak mentén találhatók, és kényelmes választás lehet az autóval utazók számára.

Ágy és reggeli szálláshelyek: Sokszor családi üzemeltetésűek, és személyesebb élményt nyújtanak, mint a szállodák vagy motelek. Csak szobát és reggelit foglalnak magukba, de van, aki további szolgáltatásokat is kínál.

Nyaralóbérlések: Kiváló választás lehet családok vagy csoportok számára. Teljesen felszerelt konyhával és több hálószobával rendelkeznek, így otthonosabbá teszik az ott tartózkodást.

Airbnb: Egy online platform, amelyen az emberek szobákat vagy teljes lakásokat bérelhetnek más magánszemélyektől. Igazán jó módja annak, hogy megtapasztald a helyi kultúrát, és egyedi szálláslehetőségeket találj.

Hostelek: A hostelek nagyszerű választás a kis költségvetéssel utazók számára. Közös hálószobás, fürdőszobás is van közöttük. Gyakran közös konyhával és társalgóval is rendelkezhetnek.

Zarándokszállások: A korai zarándokok gyakran kolostorokban vagy vendégszerető családoknál szálltak meg. Azonban a zarándokok számának növekedésével szükségessé vált olyan szálláshelyek létrehozása, amelyek kifejezetten a zarándokok igényeinek feleltek meg. Napjainkra külön iparággá vált a felkapott útvonalak mellett.

Kulcsosházak: A kulcsosházakban nincs állandó személyzet, ellátást sem biztosítanak. A vendég érkezéskor átveszi a kulcsot a szállásadótól, akivel előzetesen egyeztette az időpontot, és távozáskor leadja azt.

Kempingezés: Nagyon jó módja annak, hogy a természetben tartózkodj és pénzt takaríts meg. A kempingek széles skáláját kínálják a szolgáltatásnak. A primitív létesítményekkel rendelkezőktől a teljes vízellátású és elektromos csatlakozással rendelkezőkig széles a paletta. Már nagyon picit hasonlít ahhoz, ahogy őseink a természetben éltek. Amennyiben saját felszereléssel sátrazva mész, már csak egy kis lépés választ el a következő változattól.

Vadkemping: Ennél a szállásnál már tényleg érezni lehet a természetet. Nagyon sok embernél ez már messze túl van a komfortzónán. Erősen egyén és felszerelés függő. A vadkempingezést választva el kell fogadni, hogy a megszokott tisztálkodás, WC-zés nem megoldott. Tényleg úgy vagy a vadonban, mint az őseink. Természetesen van könnyített változat is, bár azt inkább hobbi jelleggel űzik.

Szállások, menedékek összegzése

Az emberiségnek a történelme során a jó menedék megtalálása és megalkotása mindig is kulcsfontosságú volt a fennmaradáshoz. A kőkor óta őseink folyamatosan tökéletesítették a lakhelyeiket, elképesztő mérnöki és építői tudást tanúsítva. Az ősi romok, amik közül sok több ezer, sőt tízezer éves, lenyűgöző bizonyítékai ennek a fejlődésnek.

Ezek a monumentális építmények, mint a piramisok, a Stonehenge, vagy Machu Picchu, mind az emberi találékonyság és kitartás kiemelkedő példái. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a mindennapi emberek többsége sokkal szerényebb körülmények között élt. A kunyhók, sátrak, vályogházak, barlanglakások jelentették a lakhelyet a legtöbb ember számára az évezredek során.

Még 50 évvel ezelőtt is Magyarországon sokan éltek barlanglakásokban, főleg a szegényebb vidékeken. Ezek a lakások sok esetben egészségtelenek voltak, viszont védelmet nyújtottak az időjárás viszontagságaival szemben, és olcsóan fenntarthatók voltak. Ha szeretnél egyet kipróbálni, bár ez nem lakásként üzemelt, van rá lehetőség. A Bükkben található a Cserepes-kő barlangszállás túrázók számára készült, priccsekkel, kályhával van felszerelve.

Napjainkban a lakhatási lehetőségek sokkal változatosabbak, mint valaha. A modern technológiáknak köszönhetően épületeket építhetünk szinte bármilyen anyagból és formában. Azonban a menedék fontossága továbbra is változatlan. Legyen szó egy egyszerű kunyhóról vagy egy felhőkarcolóról, a lakhelyünk az a hely, ahol biztonságban érezhetjük magunkat és a szeretteinket.

A menedék alapvető funkciója – a védelem és a biztonságérzet biztosítása – valószínűleg örökké változatlan marad.

Gondolatok

A menedék fogalma nem csak a fizikai lakhelyünkre vonatkozik. Lehet szó lelki menedékről is, amit a családunk, a barátaink vagy a hitünk nyújthat.
A menedékek, szállások fontossága a klímaváltozás fényében is egyre nő. A szélsőséges időjárási események egyre gyakoribbak, ezért fontos, hogy otthonaink ellenállóak legyenek ezekkel a kihívásokkal szemben.
Minden embernek joga van egy biztonságos és méltó lakhelyhez. Fontos, hogy a társadalom támogassa azokat, akiknek nehézségeik vannak a lakhatással.

author avatar
Gazsi Szabolcs Belkereskedelmi ügyintéző, készletgazdálkodási szakember, Hobbi: túrázás, utazás, kerékpározás
Főszerkesztő, admin. 14 éves korom óta túrázom, kerékpározom. Magyarország alapos megismerése az egyik fő célom, de a határon túli tájak bejárása, emberek megismerése is a célkeresztben van. Az évek alatt szerzett tapasztalataimat, élményeim akarom a gyertekvelem.hu weboldalon átadni. Az új generáció legyen egészségesebb, fittebb, okosabb, tájékozottabb.
Kategóriák: Szállások

Gazsi Szabolcs

Főszerkesztő, admin.

SEOzseni