Home » Itt jártunk » Magyarország » Magyarország tájegységei » Tisza és Tisza-tó, ismerjük meg a legmagyarabb folyót

Magyarország leghosszabb folyója, és mélyen beivódott a magyar identitásba. De miért hívjuk a Tiszát a „legmagyarabb folyónak”? Ennek számos oka van. Milyen csodák várnak a Tisza-tónál? Bringás szemmel mindent megnézünk!

Tisza ladikokkal

Magyarország egyik büszkesége a Tisza

A Duna leghosszabb mellékfolyója, Közép-Európa egyik legfontosabb folyója, és Magyarország második legnagyobb folyója.

Forrás és medervonal:

A Fekete-Tisza és a Fehér-Tisza összefolyásából ered Ukrajnában, Kárpátalján, Rahó közelében, majd áthalad Románia, Magyarország, Szlovákia és Szerbia területén. Ez a folyó képezi a határt Bácska és Bánát között, mielőtt a Vajdaság közepén, Titelnél a Dunába ömlik.

Hossz és vízgyűjtő terület:

A hossza 962 km, vízgyűjtő területe 157 000 km2. Ez a terület magában foglalja a Keleti-Kárpátok déli lejtőit, az Erdélyi-medence északkeleti részét, a Kárpát-medence északkeleti síkságát, valamint a Szerémség déli részét.

Folyóvíz:

Vízjárása erősen ingadozó, tavaszi áradásai gyakoriak. A folyó átlagos vízhozama Szegednél 820 m3/s, de mértek már 3820 m3/s-t is.

Jelentősége:

Fontos szerepet játszik Magyarország vízellátásában, mezőgazdaságában, iparában és közlekedésében. A folyó mentén számos természeti és kulturális értéket találhatunk.

Tisztaság:

Sajnos szennyezett folyónak számít. A szennyezés fő forrásai a mezőgazdaság, az ipar és a kommunális szennyvíz. A szennyezés miatt a folyó élővilága is károsodott.

Védelem:

A folyó védelme kiemelten fontos. A tisztaságának megőrzése érdekében számos intézkedést hoztak. Fontos a szennyvíztisztítás fejlesztése, a mezőgazdasági vegyszerek használatának csökkentése és a folyóparti erdők védelme.

Turizmus:

A népszerű turisztikai célpont. A folyón és mellette számos túraútvonal, kerékpárút és vízi túraútvonal található. A turisták horgászni, csónakázni, kempingezni és piknikezni is járnak a Tiszához.

A folyó szakaszai

A hegyvidéki jellegű Felső-Tisza a Szamos torkolatáig tart. A Közép-Tisza szakaszának a határait a Szamos, illetve a Maros torkolata adja, s a Maros beömlésétől a Dunáig terjed az Alsó-Tisza.

A magyarországi szakaszát is három – az előbbiekkel azonos névvel illetett – részre tagolják. A Felső-Tisza megnevezés az országhatár és Tokaj közötti szakaszra vonatkozik, a Közép-Tisza Tokaj és Tiszaug közöttire, az Alsó-Tisza pedig Tiszaug és a déli országhatár közöttire.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza#Foly%C3%A1sa

Fekete-Tisza

Hossza 50 km, vízgyűjtő területe 567 km². Esése 19 ‰.
Forrása – mely egyben a Tisza forrása is – Kőrösmezőtől és Feketetiszától nyugatra, az Aklos-hágó közelében található. A forrás kivezető fémcsövét 1889-ben masszív kőfalba foglalták, melyen emlékművet alakítottak ki, Tisza-forrás felirattal.

Ezt trianont követően cseh–ruszin kétnyelvű, 1939-ben újra magyar nyelvű táblára cserélték; ekkor az emlékmű fölé turulmadarat is emeltek. A szovjet időkben az emlékhelyet átépítették, majd elhanyagolt állapotba került. 2006-ban a szegedi székhelyű Geo-Environ Környezetvédő Egyesület tagjai állagmegóvást végeztek, rendezték a forrás környezetét, és egy magyar−ukrán kétnyelvű táblát is elhelyeztek. A 2000-es és 2010-es években többször felújították, átépítették.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete-Tisza

Fehér-Tisza

A folyó bal oldali forrásága. Hossza 26 km, vízgyűjtő területe 489 km². Esése 10 ‰.
A Fehér-Tisza forrását (mely a bal forráság, a Sztohovec forrása) a szegedi székhelyű Geo-Environ Környezetvédő Egyesület tagjai több évig kutatták, s 2000-ben felfedezték pontos helyét. Táblával látták el, és megtisztították a környékét.
A Fekete- és a Fehér-Tisza összefolyása Rahó fölött
Rahótól kb. 1,5 km-re egyesül a Fekete-Tiszával.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9r-Tisza

Ukrajnai szakasz

Ukrajnában 201 km hosszúságban folyik, mielőtt Magyarországra belépne Tiszabecsnél.

A magyarországi három szakasza

Felső szakasz, Tiszabecstől Tokajig. Hegyvidéki jellegű, gyors folyású sok kanyarral. Hazánkba belépő Tisza látványa Tiszabecsnél nyáron nagyon barátságos. Alacsony vízállásnál a vízitúra egész kalandos lehet, átemelésekkel tarkított. Mellékfolyói ezen a szakaszon: Túr, Szamos, Bodrog. A gátakon Tiszabecstől Tokajig lehet kerékpározni, de nincs mindenhol szilárd burkolat és kijelölt kerékpárút. Kánikulában kihívás, sok esetben látótávolságban sincs lakott település.

Középső szakasz, Tokajtól Tiszaugig bő 270 kilométer. Ez a szakasz síkvidéki jellegű, lassabb folyású, kevesebb kanyarral, mint a felső szakasz. Ezen a szakaszon már nem szállít hordalékot. A középső szakasz része a Tisza-tó is. Mellékfolyók és csatorna: Sajó, Zagyva, és a Keleti-főcsatorna.

Alsó szakasz, Tiszaugtól a Szerb határig tart. Hossza 318 km, ezen szakasza már hajózható. A Tisza szabályozásának köszönhetően itt sok holtágat, csatornát, természetvédelmi területet találunk. Mellékfolyók: Körös, Maros

Mit tudunk a folyónk múltjáról?

A folyóról szóló feljegyzések egészen az ókorig nyúlnak vissza. A legkorábbi írásos említések a Kr. e. 7. századból származnak, szkíta és görög forrásokból. A folyót ekkoriban Tisia vagy Tyras néven említették.

A római korban a Római Birodalom határfolyója volt. A rómaiak számos erődöt építettek a folyó mentén, hogy megvédjék birodalmukat a barbár betörésektől. A folyót ekkoriban Dacus néven említették.

A középkorban fontos kereskedelmi útvonal volt. A folyón hajókkal szállították a gabonát, a bort, a sót és más árukat. A folyó mentén számos város és falu épült. A folyót ekkoriban Tysa vagy Tyssa néven említették.

A 19. században szabályozták, hogy megakadályozzák az áradásokat. A folyó mentén gátakat és csatornákat építettek. A szabályozás következtében a folyó medre megváltozott. Eredeti hossza 1419 km volt. Ez a hossz a 19. század közepén, a folyó szabályozása előtti állapotra vonatkozik. A szabályozás során a folyó kanyarulatait egyenesítették ki, ami jelentősen megrövidítette a medrét. Ennek eredményeképpen a hossza 962 km-re csökkent.

A folyó szabályozása, milyen káros hatással volt a környezetre?

A folyó szabályozása mely a 19. században zajlott le, óriási mértékű beavatkozást jelentett a folyó természetes medrébe és a hozzá kapcsolódó ökoszisztémába. Míg a szabályozás célja az árvízvédelem és a mezőgazdasági területek bővítése volt, számos káros hatással is járt a környezetre.

Hidrológiai változások:

A folyó medrének kiegyenesítése és a kanyarulatok levágása megnövelte a víz sebességét, ami a hordalék elszállításához, a meder mélyüléséhez és a folyóparti erózióhoz vezetett. A gátak építése megakadályozta a Tisza áradásait, melyek a vízszint ingadozása révén táplálták a mellékágakat, mocsarakat és árterületeket.

Ezek kiszáradása a biodiverzitás csökkenését eredményezte.
A duzzasztóművek építése megakadályozta a hordalék szállítását, ami a folyómedrek feltöltődéséhez és a folyóvíz sekélyebbé válásához vezetett.

Ökológiai következmények:

Folyónk szabályozása jelentősen csökkentette a partmenti élőhelyek változatosságát. A mocsarak, árterek és mellékágak eltűnése számos növény- és állatfaj élőhelyét szüntette meg.
A halállományok csökkentek a vízszint ingadozásának megszűnése, a táplálékforrások elvesztése és a vízszennyezés miatt. A madárpopulációk is károsodtak a vizes élőhelyek elvesztése miatt.

Egyéb hatások:

A talajvízszint süllyedése a folyó menti területeken a mezőgazdasági területek talajminőségének romlásához vezetett. A folyamatosan egyre inkább kiszáradó talaj a szelek hatására rengeteg port juttatott a levegőbe, a kiszáradt árterületeken fokozta a légkör szennyezését.
A tájképi értékek is romlottak a természetes folyóvölgy eltűnése miatt.

Fontos megjegyezni, hogy a szabályozásának voltak pozitív következményei, mint az árvízvédelem javulása és a mezőgazdasági területek bővítése. Azonban a környezeti károk jelentősek és máig érezhetőek. A jövőben a cél az ökoszisztémájának helyreállítása és a folyó természetes vízjárásának fenntartása a károk mérséklése és a fenntartható fejlődés érdekében.

A legsúlyosabb szennyezés

A valaha látott legsúlyosabb szennyezése a 2000-es cianidszennyezés volt, melyet tiszai ciánszennyezés néven is emlegetnek. Ez a katasztrófa óriási ökológiai pusztítást okozott a folyóban és annak élővilágában.

A szennyezés okozója:

A szennyezés forrása a romániai Nagybánya közelében lévő Aurul bányavállalat volt. A bányavállalat cianidos kioldásos technológiával nyert ki aranyat és ezüstöt a meddőhányókból, a keletkező mérgező szennyvizet pedig egy zagytározóba gyűjtötték. 2000. január 30-án a gáton átszakadás történt, aminek következtében 100-120 ezer köbméter cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a Zazar folyóba, majd a Láposba, a Szamosba és végül a Tiszába.

A szennyezés mértéke:

A szennyvíz literenként 0,001 milligramm cianidot tartalmazott, ami a határértéknek a 1000-szerese. A folyó magyarországi szakaszán a cianidkoncentráció elérte a 32,6 mg/litert, ami a megengedett határértéknek a 320-szorosa volt.

A szennyezés következményei:

A cianidszennyezés pusztító hatással volt az élővilágára. A szennyezés következtében több mint 1200 tonna hal pusztult el, károsította a vízben élő gerincteleneket, a vízparti növényzetet és a madarakat is.

A hosszú távú hatásai máig érezhetők a folyó ökoszisztémájában.

A szennyezés elleni fellépés:

A magyarországi vízügyi szakemberek azonnal cselekedtek a szennyezés megfékezésére. A Kiskörei Vízlépcső segítségével hígították a szennyezett vizet, és megpróbálták megakadályozni a szennyvíz további terjedését. A román hatóságok ellen büntetőeljárást indítottak, de a károkat nem lehetett teljes mértékben helyrehozni.

A tiszai ciánszennyezés súlyos emlékeztető arra, hogy mennyire sérülékenyek a vízi ökoszisztémák, és mennyire fontos a környezetvédelem.

Miért érezzük a legmagyarabb folyónak?

Történelmi okok:

Évszázadokon át Magyarország határfolyója volt, és fontos szerepet játszott a magyar történelemben. A folyó mentén számos fontos csata zajlott, és a partján épült városok, Szeged, Szolnok, fontos kulturális és gazdasági központok voltak.
A magyar néphagyomány és folklór fontos eleme. Számos népmese, monda és dal szól a folyóról, és a folyó neve gyakran szerepel a magyar irodalomban és művészetben.

Magyarország térképe 1867-1918 között
monarchia 1867 1918

A kép forrása!

Kulturális okok:

A magyar nemzeti identitás szimbóluma. Gyakran szerepel a magyar nemzeti ünnepeken és rendezvényeken. Fontos szerepet játszik a magyar emberek mindennapi életében. Természetesen sokkal régebbi kultúrális nyoma is fellelhető.


Természeti okok:

Egyedülálló ökoszisztémával rendelkezik, sok ritka és veszélyeztetett növény és állatfajnak ad otthont. A Tisza-menti táj rendkívül változatos, erdős hegyektől sík mezőkig és mocsarakig terjed.

Gátak

Összesen 1100 kilométer hosszúságú gátrendszert építettek ki a folyó árvízvédelme érdekében. Ez a gátrendszer nem egybefüggő, hanem több szakaszból áll, melyek hossza változó. A leghosszabb gátszakaszok a magyarországi szakaszon találhatók, ahol a folyó kanyarog és gyakran árad ki.

A gátak hossza:

Magyarország:
Tisza-menti gátak: 800 km
Tisza-tó gátjai: 200 km
Ukrajna: 100 km

Ez a gátrendszer több helyen is príma kerékpározási lehetőséget biztosít. Találhatsz szilárd burkolatú, kavicsos, homokos és fűvel-gazzal alaposan benőtt útvonalat.

Kerékpárutak

A legismertebb természetesen a Tisza-tó körül vezető kerékpárút. A Nagy kör 95 km, míg a Kis kör 70 km hosszú. Kiválóan alkalmasak egynapos kirándulásra. Az utak aszfaltozottak, sík terepen haladnak, és számos pihenőhelyet, kilátópontot is érintenek.

A komolyabb kihívást keresőknek lehetőségük van egy ennél lényegesen hosszabb bringázáshoz is a Tisza mellett, szintén jelölt, kiépített útvonalon. Az EuroVelo 11 magyarországi szakasza Tokajtól Tiszaszigetig vezeti a bringást.

Tiszabecstől Tokajig is több szakaszon van már kerékpárút.

Tisza-tó

A Tisza-tó Magyarország második legnagyobb tava, az Alföld északi részén fekszik. 127 négyzetkilométeres területével, változatos élővilágával és számos turisztikai lehetőséggel népszerű célpont a belföldi és a külföldi turisták számára.

Története

A Tisza-tó mesterséges eredetű, 1967 és 1973 között épült a Kiskörei Vízerőmű duzzasztógátjának megépítésével. A tó elsődleges célja az árvízvédelem és az Alföld vízellátásának biztosítása volt, de hamarosan népszerű turisztikai és pihenési célponttá is vált.

Élővilág

Gazdag élővilágnak ad otthont, számos növény és állatfajnak nyújtva életteret. A tóban sok halfaj él, ponty, csuka, fogas, süllő, harcsa. A tó partján madárvédelmi területek is találhatók, ahol gólyák, gémek és kacsák figyelhetők meg.

Turizmus

A Tisza-tó számos turisztikai lehetőséget kínál a látogatóknak. A vízi sportok szerelmesei horgászhatnak, csónakázhatnak, vitorlázhatnak és vízisíelhetnek. A tó partján számos strand és kemping is található, ahol pihenni és kikapcsolódni lehet. A túrázók és kerékpárosok számos túraútvonalon fedezhetik fel a tó környékét.

Néhány népszerű turisztikai célpont a Tisza-tónál:

Kisköre: A tó partján fekvő város, ahol a Kiskörei Vízerőmű található.
Poroszló: A tó keleti partján fekvő falu, ahonnan hajókirándulásokra indulhatunk a tóra.
Tiszafüred: A tó déli partján fekvő üdülőváros, strandok, éttermek és szállodák várják a látogatókat.

Útjaink a Tisza mellett és környékén

Kerékpártúrák:

Petőfi Sándor: A TISZA

Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.

A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába’.

Síma tükrén a piros sugárok
(Mint megannyi tündér) táncot jártak,
Szinte hallott lépteik csengése,
Mint parányi sarkantyúk pengése.

Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
Melyen a levágott sarju-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.

Túl a réten néma méltóságban
Magas erdő: benne már homály van,
De az alkony üszköt vet fejére,
S olyan, mintha égne s folyna vére.

Másfelől, a Tisza tulsó partján,
Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán,
Köztök egy csak a nyilás, azon át
Látni távol kis falucska tornyát.

Boldog órák szép emlékeképen
Rózsafelhők usztak át az égen.
Legmesszebbről rám merengve néztek
Ködön át a mármarosi bércek.

Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe
Egy madár csak néha füttyentett be,
Nagy távolban a malom zugása
Csak olyan volt, mint szunyog dongása.

Túlnan, vélem átellenben épen,
Pór menyecske jött. Korsó kezében.
Korsaját mig telemerítette,
Rám nézett át; aztán ment sietve.

Ottan némán, mozdulatlan álltam,
Mintha gyökeret vert volna lábam.
Lelkem édes, mély mámorba szédült
A természet örök szépségétül.

Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz. –

Késő éjjel értem a tanyára
Fris gyümölcsből készült vacsorára.
Társaimmal hosszan beszélgettünk.
Lobogott a rőzseláng mellettünk.

Többek között szóltam én hozzájok:
„Szegény Tisza, miért is bántjátok?
Annyi rosszat kiabáltok róla,
S ő a föld legjámborabb folyója.”

Pár nap mulva fél szendergésemből
Félrevert harang zugása vert föl.
Jön az árvíz! jön az árvíz! hangzék,
S tengert láttam, ahogy kitekinték.

Mint az őrült, ki letépte láncát,
Vágtatott a Tisza a rónán át,
Zúgva, bőgve törte át a gátot,
El akarta nyelni a világot!

Pest, 1847. február

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/1847-EFBB/a-tisza-F040/

Galéria

Kempingek a Tisza és a Tisza-tó mellett

Tiszabecs, Vidám Delfin kemping

Egy éjszakát töltöttem itt sátorral, nagyon tetszett.
A Vidám Delfin Kemping, Panzió és Vízibázis címe: 4951 Tiszabecs, Kis utca 21-27.
Tel.: +36 30/503-9069 /csak nyári szezonban, június 15-től/
Plusz kód: 4R4G+9X Tiszabecs
Koordináták: 48.106148, 22.827475

Tiszamogyorós, Főnix kemping

Tisza melletti bringatúrám egyik állomása volt. Merem ajánlani!
Elérhetőségek:
Gyöngyösi Lajos
tel:+36704134803
Holové Szilárd
tel:+36209437421
Email: fonix.kemping@gmail.com

Tisza Camping & Kikötő Rakamaz

mobil: +36 20 238 4900
e-mail: info@tiszacamping.hu
cím: 4465 Rakamaz, Strand u.

Tiszadada Kemping

A kemping nyitva május 1 – szeptember 30 között.
Recepció nyitvatartási időben: 8:00-12:00 és 14:00-19:00
Telefon: +36-20-364-2101
Email: info@tiszadadakemping.hu
Címünk: 4455 Tiszadada, Sirály u. 2

Termál Kemping Tiszaújváros

47.933165, 21.050881
Tiszaújváros, Szederkényi út 53.
Telefon +36 49 542 210
FAX +36 49 542 200
Mobil (70) 383 2517
camping@tujvaros.hu

Tiszafüred Thermál kemping

Tiszafüreden több kempingben is jártam már. Az egész napos bringázás után nagyon jó a kemping melletti thermálfürdőbe átmenni, élvezni a meleg vizet, lazítani az izmokat. A partmenti kempingek éjszaka nekem már nagyon hangosak.

Tiszafüred Thermál Kemping elérhetőségei:
5350 Tiszafüred, Húszöles út 2.
Telefon: 06-59-352-911
E-mail: thermalcamping@gmail.com

Tóparti Camping

5350 Tiszafüred, Kistisza út 1-3.
+36 20 296 0956
toparticamping.tiszafured@gmail.com

City Kemping

Kökény László
5350 Tiszafüred,
Fürdő út 13.
(20) 9383806
(59) 360176
kokeny185@vipmail.hu

Nyárfa Kemping

Poroszló, Alsóréti út 16/a, 3388
nyarfakempingporoszlo.hu
(06 36) 950 481

Élményfalu Sarud – Matula Közösségfejlesztő Bázis és Horgász Kemping, Tisza-tó

3386 Sarud, KalandPart (Tisza-tó)
GPS: 47.58042343195126, 20.612162655003957
Helyi információk, programok: +36-70-703-3844
Szállásfoglalás: +36 30 377-2255
sarud@elmenyfalu.hu

NEPTUN Kikötő és Kemping – Tisza-tó

Újlőrincfalva, Üdülőkörzet, Tisza-tó part, 3387

KIKÖTŐ RECEPCIÓ: +36 20 971 2124
Máté György +36 20 971 2124
Albert Ferenc +36 30 940 6280
MATRÓZ BÜFÉ előrendelés: +36 30 278 4887
E-mail: neptunkikoto@gmail.com
Webcím: www.neptunkikoto.hu
Levelezési cím: 3387 Újlőrincfalva, Kossuth L. út 26/a

Sátorozóhely Tiszanána

Cím: 3385 Tiszanána, Fő út 108/1.
Tel.: 06/36-566-002
fax: 06/36-366-101
email: tiszanana@tiszanana.hu

Tisza-parti Thermal Camping

Tiszakécske, Gólya utca 6,Tiszakécske, 6060
(06 76) 441 363

Anita Camping

Tiszakécske, Bem u. 57, 6060
anitacamping.hu
06 30 214 6002

Tisza-beach wild camping

Szeged, Felső Tisza-Part, 6723
06 70 599 7444
7549 Szeged

Látnivalók bringás szemmel

Móricz Zsigmond Emlékház Tiszacsécse

Cím: Tiszacsécse, Kossuth utca 29., 4947
Telefonszám: (06 44) 705 218

Túr-bukógát

A falutól nyugati irányban található a Túr folyó. Itt ömlik a Túr vize a Tiszába. A hely érdekessége, hogy a sokszor nagyon magas vízállású Tisza miatt a Túr folyó vizét néhány méter magas, úgynevezett bukógáton keresztül engedik a Tiszába, hogy magas vízállásaikor a Tisza vissza ne duzzassza a Túr vizét, ami így vízesésként ömlik le. A bukógát melletti diófaligetek, s a vízesésként ömlő Túr nyáron a környék kedvelt kiránduló és fürdőzőhelye.

https://szatmartour.hu/latnivalok/tur-buko-tiszakorod/

Kölcsey Ferenc sírja

Szatmárcseke, Táncsics u. 14, 4945
szatmarcseke.hu

Szatmárcsekei csónakos fejfás református temető

Luby-kastély

Nagyar, Petőfi u 6, 4922
Luby-kastély és Rosarium A rózsák kastélya

Nagylónyai Református templom

Lónya, Kossuth Lajos út 90, 4836

Református templom, fa harangláb

Zsurk, Kossuth tér 31, 4627

Tisza híd Záhony

Lónyay-kastély

Tuzsér, Ady Endre u. 2, 4623
Átmenetileg zárva
(06 45) 441 012

Bodrogközi Múzeumporta

Cigánd, Fő u. 54, 3973
Nyitva ⋅ Zárás: 16:00
muzeumporta.hu
06 20 238 4005

Gőzüzemű szivattyútelep

Tiszabercel, 38312, 4474

Tiszabercel komp

Tiszabercel, Tisza u., 4474
tiszabercel.hu

Tiszalöki vízerőmű

Tiszalök, 4450
tiszavizvizeromu.hu

Andrássy-kastély

Tiszadob, Bocskai u. 59, 4456
Nyitva ⋅ Zárás: 18:00
tiszadob.info

Tiszadobi Pontonhíd

Tiszadob, 4456

Andrássy emlékmű
Vásárhelyi Pál emlékmű
Széchenyi István emlékmű

Tiszadob, 4456 A gáton a kerékpárúton található

Tisza-Sajó torkolat

Útjaink Magyarország többi tájegységein

author avatar
Gazsi Szabolcs Belkereskedelmi ügyintéző, készletgazdálkodási szakember, Hobbi: túrázás, utazás, kerékpározás
Főszerkesztő, admin. 14 éves korom óta túrázom, kerékpározom. Magyarország alapos megismerése az egyik fő célom, de a határon túli tájak bejárása, emberek megismerése is a célkeresztben van. Az évek alatt szerzett tapasztalataimat, élményeim akarom a gyertekvelem.hu weboldalon átadni. Az új generáció legyen egészségesebb, fittebb, okosabb, tájékozottabb.

Gazsi Szabolcs

Főszerkesztő, admin.

SEOzseni